Pasientsikkerhet

Statistikk og eksempler fra våre skadesaker kan brukes i helsevesenets arbeid med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

Print Share Publisert 28 Oct. 2011 - Oppdatert 28 Oct. 2011

Del artikkel på startsiden

thumb_operasjonssal.jpg

Pasientsikkerhetskonferansen 2014

Nå er program for årets pasientsikkerhetskonferanse klart. Se konferansens nettsider for program og praktisk informasjon.

Thumb_passikkerhet_stavanger_160.jpg

Konferanse om pasientsikkerhet

Velkommen til konferanse om forskning på pasientsikkerhet 2.-3. oktober 2014 i Stavanger.

thumb_gardermoenseminar2011.jpg

NPEs kvalitetsseminar

12. oktober arrangerte NPE en konferanse for kvalitetsansvarlige ved helseforetakene. Målet med konferansen var å bidra til økt innsikt i hvordan NPEs materiale kan brukes i arbeidet med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

thumb_hjortbok.jpg

Ny bok om pasientskader

I boka "Uheldige hendelser i helsetjenesten – Pasientfortellinger" fra 2011 anslår nylig avdøde Peter F. Hjort og NPE at mer enn ¾ av utbetalingene skyldes skader som kunne ha vært forebygget. - Dette vil si at mer enn 2 mrd kroner er utbetalt for...

thumb_laering.jpg

Bok om læring av feil og klagesaker

I mai 2009 ga Statens helsetilsyn i samarbeid med Legeforeningen ut en bok "Læring av feil og klagesaker". Boka legger særlig vekt på eksempelsamlingen, der det finnes et bredt spekter av alvorlige og mindre alvorlige hendelser og sykdomsforløp....

thumb_fagartikler.jpg

NPE-materiale i artikler og publikasjoner

Her har vi samlet publikasjoner og artikler fra fagtidsskrifter publisert siden 2001. De fleste lenker til en pdf-versjon som kan lastes ned.