Medication injury

Some of the web pages are not available in English

Print Share 28. January 2014

Del artikkel på startsiden

Om legemiddelskader

8. October 2014

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler alle erstatningskrav som gjelder skader ved legemiddelbruk.

Skademeldingsskjema

28. January 2014

This web page is not available in English

Fullmakt

29. October 2014

Dersom en pasient ønsker at en annen skal representere han/henne, trenger vi en fullmakt som bekrefter dette. Den som har fått fullmakten kan da skrive under skademeldingen.

Vilkår for å få erstatning

22. September 2014

Her finner du informasjon om hvilke vilkår som må være oppfylt for at du skal ha rett på erstatning for bivirkningsskader.

Legemiddelforsøk

22. September 2014

Det er to erstatningsordninger som gjelder for pasienter/personer som får en skade etter å ha deltatt i legemiddelforsøk.

Saksbehandling

22. September 2014

Når vi mottar skademelding fra deg, vil vi starte utredning og innhente all nødvendig dokumentasjon i saken. Du vil bli fortløpende informert og få mulighet til å kommentere underveis.

samtale_pasient_saksbehandler.jpg

Beregning av erstatning

23. September 2014

Erstatningen skal beregnes i henhold til bestemmelsene i lov om skadeserstatning og praksis fra domstolene. I veilederne vil du finne informasjon om hvordan dette gjøres i praksis.

Bruk av advokat

22. September 2014

Når du søkjer om erstatning får du nødvendig hjelp frå NPE, og vil normalt ikkje ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekt i somme tilfelle. Dersom du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå direkte til advokaten. Jobben til advokaten er så å formidle kopiar av brev og annan informasjon...

thumb_lege.jpg

Klagemulighet

23. September 2014

Det er forskjell på hvilken mulighet du har til å klage på avgjørelser som gjelder legemiddelskader.

Personvern

22. September 2014

NPE følgjer personopplysningslova og reglar om teieplikt, og legg vekt på personvernet og integriteten til pasienten.