Ortopedisk kirurgi i privat helsetjeneste

31. mai 2016

Innenfor pasientskadesaker som gjelder behandling i privat helsetjeneste gjelder flere saker ortopedisk kirurgi. Her kan du lese mer om disse pasientskadesakene for perioden 2009-2015.