Vaksineskader

NPE behandler erstatningskrav på vegne av staten og utreder blant annet saker som omhandler skader etter vaksinasjon.

Relevant lenke

Skriv ut Del 10. mars 2014

Del artikkel på startsiden

Vaksineskader generelt

Når det gjelder vaksineskader generelt, er utgangspunktet at man har krav på erstatning dersom vaksinen mest sannsynlig har forårsaket en skade. Dette er en objektiv regel som gir rett til erstatning uavhengig av om det er noe galt med vaksinen eller om det foreligger svikt ved gjennomføringen av vaksinasjonen.

Det er den som krever erstatning som i utgangspunktet må bevise at skaden er forårsaket av vaksinen. NPE utreder imidlertid alle kravene kostnadsfritt og innhenter all nødvendig dokumentasjon i den forbindelse.

Skader etter anbefalte eller påbudte vaksinasjoner

Når det gjelder vaksiner som er påbudt eller anbefalt etter smittevernloven (per i dag er det vaksiner som inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, herunder pandemivaksinen og vaksinasjon mot sesonginfluensa for særlige risikogrupper) er det også her et objektivt erstatningsansvar for eventuelle skader.

I tillegg gjelder en særskilt regel om omvendt bevisbyrde til gunst for skadelidte. Den ansvarlige etter loven, det vil si staten, må sannsynliggjøre annen årsak enn vaksinen for å bli ansvarsfri. Selv om det foreligger en slik gunstig bevisregel, gjøres det oppmerksom på at vaksinens skadeevne må vurderes og det må utredes om den rent faktisk kan ha ført til skaden som er påberopt.

Den gunstige bevisbyrderegelen gjelder ikke ved bruk av vaksiner som faller utenfor smittevernlovens felt, som for eksempel vaksine ved forretnings- og turistreiser, vaksine mot skogflott og rabies mv.