Nå kan erstatningssøkere følge saken på Min side

I 2018 lanserte NPE Min side. På Min side kan erstatningssøkerne følge saken sin. Søkerne kan se dokumenter i saken, følge saksgangen og selv laste opp dokumenter og gi kommentarer. De får varsel på SMS når det har skjedd noe nytt i behandlingen av saken deres.

Print Bokmål | Nynorsk | 26. February 2019

– Min side er en løsning der søkeren enkelt kan følge med på saken sin. Dette vet vi mange har ønsket seg, så vi er fornøyde med at vi nå kan tilby tjenesten til brukerne våre. I tillegg bidrar løsningen til å effektivisere saksbehandlingen i NPE, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Castberg, som har ledet arbeidet med løsningen.

Gode tilbakemeldinger i testperioden

Prosjektet hadde oppstart i 2017, og en test-versjon av løsningen ble lansert oktober i 2018. Rundt 150 brukere har testet løsningen siden oppstart.

– Tilbakemeldingene fra testbrukerne våre har vært veldig gode. De opplever at det er en oversiktlig måte å følge saken sin på, og at det er lett å holde seg oppdatert, sier Castberg.

– Det tekniske har også fungert godt. I 2019 kommer vi til å utvide tilgangen, slik at flere erstatningssøkere får gleden av å bruke løsningen.

Brukermedvirkning i utviklingen

Underveis i utviklingen har det vært viktig å samle inn erfaringer og brukeropplevelser. Det har vært gjennomført telefonintervjuer både internt og eksternt, og brukertester av løsningsforslag.

– Brukertestene har vært veldig viktig i utviklingsarbeidet, sier Castberg.

– For eksempel ble første løsningsforslag forkastet fordi brukertestene viste at det ikke oppfylte behovene til brukerne på en god måte. Da justerte vi kursen etter innspillene, og på den måten har vi klart å lage en bedre løsning.

God sikkerhet er viktig

Underveis i hele utviklingsløpet har det vært fokus på at tjenesten skal være sikker.

- Vi er svært opptatt av å ivareta personvernet og ha topp sikkerhet på løsningen. Du skal få tilgang til saken din, og ingenting annet. Ingen andre skal se informasjonen din, så sikkerhet i alle ledd har vært essensielt i utviklingen.

Samarbeid med Helseklage

Arbeidet med Min side har vært et samarbeidsprosjekt mellom NPE og Helseklage. Samarbeidet gir effektiviseringsgevinster på tvers av etatene. Det gir også de som eventuelt klager på NPEs vedtak en mulighet til å fortsette å følge saken sin gjennom Helseklages Min side, som er lik NPEs løsning.

– Det er positivt å ha et slikt samarbeid med Helseklage, sier Castberg. – Da deler vi kompetanse og utviklingskostnader, i tillegg til at brukerne opplever det som enkelt å fortsette å følge saken sin videre hos Helseklage, hvis de klager på vedtaket vårt, avslutter hun.