/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_forskrift_320.jpg

Forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Det er nedsatt en referansegruppe for å sikre brukerinvolvering og det er besluttet hvilke medisinske områder som skal prioriteres.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/vibeke_500x368.jpg

Høyesterettsdom om psykiske skader hos nærmeste pårørende

Dommen fra Høyesterett av 30.10.2018 varsler en justering av praksis ved erstatning til nærmeste pårørende.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_fagnotater_320.jpg

Interne fagnotater publisert på npe.no

Vi har mange interne fagnotater i NPE. Fagnotatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer. Fagnotatene bidrar til at vi behandler like saker likt, og er et godt oppslagsverk for saksbehandlerne.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/2017_vibeke_b_mollhausen_500x375.jpg

Nye regler gir høyere standarderstatning til barn

Erstatningsnivået for barn og unge heves nå betydelig gjennom en lovendring. Dette er en god nyhet for barn som får skader etter feilbehandling i helsetjenesten.