Organisasjonen og menneskene

Print Bokmål | Nynorsk | 12. June 2019

Pasientsikkerhetsarbeidet må bygge på kunnskap

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) innvilger årlig erstatning til cirka 1 400 pasienter og pårørende. Siden erstatningsordningen ble etablert som en prøveordning i 1988, har nesten 27 000 pasienter og pårørende blitt tilkjent erstatning, skriver Ida Rashida Khan Bukholm, fagsjef pasientsikkerhet hos NPE.

Arbeidstilpassing gir 70-åring mulighet til fortsatt å bidra

I januar fylte Åge Andre Nilsen 70 år. Et langt arbeidsliv går mot slutten. Men for Åge er 70 bare et tall, han fortsetter videre i NPE på deltid på pensjonistvilkår. – Jeg synes fortsatt dette er interessant, jeg lærer noe hele tida. Ingen dager er like, og jeg synes det er fint at jeg kan bidra litt til, sier den nybakte 70-åringen.

Med fokus på kompetanse og opplæring

NPE er en kompetansebedrift hvor vår viktigste ressurs er den kunnskapen våre medarbeidere har. Kompetanseutvikling er derfor et prioritert og viktig område for oss.

Organisasjonen og menneskene

Kjønnsfordeling, utskifting og sykefravær.