Brochures

This brochure in english provides useful information for you if you want to claim compensation following an injury sustained during treatment under the Norwegian health service

Print Bokmål | Nynorsk | 8. August 2019

Small thumbnail from the picture of search result

Brochure for compensation claimants

This brochure in english provides useful information for you if you want to claim compensation following an injury sustained during treatment under the Norwegian health service.

Small thumbnail from the picture of search result

Brosjyre for helsepersonell

I denne brosjyren finner du kortfattet informasjon om hvordan helsepersonell bør forholde seg ved pasientskader.

Small thumbnail from the picture of search result

Brosjyre om legemiddelskader

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke skader ved bruk av, eller utprøving av legemiddel, som gir rett til erstatning og hva som blir erstattet.