Brochures

This brochure in english provides useful information for you if you want to claim compensation following an injury sustained during treatment under the Norwegian health service

Information in english

Print Bokmål | Nynorsk | 16. August 2018

If you would like us to send you printed brochures, please contact our service centre on 22 99 45 00.

Brosjyre for erstatningssøker

I vår publikumsbrosjyre er det samlet nyttig informasjon for de som ønsker å kreve erstatning etter skade påført under behandling i helsevesenet.

Brosjyre for helsepersonell

I denne brosjyren finner du kortfattet informasjon om hvordan helsepersonell bør forholde seg ved pasientskader.

Brosjyre om legemiddelskader

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke skader ved bruk av, eller utprøving av legemiddel, som gir rett til erstatning og hva som blir erstattet.

Information in English

This brochure in english provides useful information for you if you want to claim compensation following an injury sustained during treatment under the Norwegian health service.