Brosjyre om legemiddelskader

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke skader ved bruk av, eller utprøving av legemiddel, som gir rett til erstatning og hva som blir erstattet.

Print Bokmål | Nynorsk | 4. May 2018

Brosjyren finner du i lenkeboksen.

Ønsker du papirversjon av brosjyren? Ta kontakt med oss på telefon 22 99 45 00 eller e-post npepost@npe.no.