Ny i NPE

For et år siden startet Elisabeth Mohn som saksbehandler i NPE. Vi har tatt en prat med henne om hvordan det er å jobbe som saksbehandler og hvordan hun opplevde å være nyansatt i NPE.

Elisabeth jobber som saksbehandler i NPE

Vil du jobbe som saksbehandler i NPE?

Som saksbehandler i NPE bør du være interessert i og/eller ha erfaring med juss og medisin. Interesse for medisin er en fordel da du vil håndtere detaljert medisinsk informasjon og trenger å opparbeide deg noe kunnskap på området. God vurderingsevne er viktig da du skal gjøre selvstendige og kvalifiserte vurderinger av et komplekst saksområde. Ikke minst ønsker vi at du er empatisk i møtet med erstatningssøkeren, slik at han/hun opplever at saken blir håndtert både med respekt og faglig tyngde. Det er også en fordel om du er:

  • - god til å skrive
  • - strukturert
  • - ansvarlig
  • - opptatt av detaljer
  • - initiativrik

Hvem er vi?

NPE, Norsk pasientskadeerstatning,  er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. 

Print Bokmål | Nynorsk | 27. October 2017

Majoriteten av medarbeiderne i NPE, inkludert Elisabeth, har utdannelse innen juss, men det er også mange med annen bakgrunn, f.eks. helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig. Elisabeth tok utdannelsen som jurist ved Universitetet i Bergen. Hun har fordypning innen erstatningsrett, og hadde i tillegg jobbet i noen år hos Utlendingsnemnda før hun startet hos NPE. I dag jobber hun som saksbehandler med ansvarsutredning av saker innen ulike medisinske områder.

Nyansatt - opplæring og personlig oppfølging
Når du starter som saksbehandler i NPE går du gjennom et opplæringsprogram og blir tildelt en fadder som følger deg opp. Elisabeth forteller at hun hadde en god opplevelse med å være ny i NPE, og hun er fornøyd med programmet.

- Jeg ble møtt av veldig hyggelige kollegaer og et godt opplæringsprogram da jeg startet her. Det å ha en fadder som jeg alltid kunne spørre gjorde at jeg følte meg ivaretatt og trygg i jobben, sier hun, og fortsetter:

- Alle nye saksbehandlere går også gjennom kurs innen relevante medisinske og juridiske tema, som gir oss god innsikt i NPEs tilnærming til erstatningsrett og medisinske tema. Det var også en fin måte å bli kjent med andre nyansatte, siden vi tar disse kursene sammen i grupper.

Mer variasjon enn forventet
Faglig utfordringer og hyggelige kollegaer er noe av det hun setter pris på i jobben som saksbehandler i NPE. Hun har jevnlig kontakt og samarbeider med andre saksbehandlere, leger, og erstatningssøkere i ulike livssituasjoner og i alle aldre.

- Det gjør jo at arbeidsdagene ofte blir litt mer variert, noe som jeg trives godt med, sier hun og smiler.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

- Den består av en fin kombinasjon av mye skriving, lesing, en del telefoner, masse e-poster, noen møter, og diskusjoner med kollegaer.

Sosialt på jobb
Per i dag er vi omtrent 160 ansatte, og kontorene våre ligger sentralt til i Oslo sentrum. Elisabeth forteller at hun omgås for det meste med kolleger i seksjonen sin daglig, men at NPE legger til rette for sosiale arrangementer på tvers av seksjonene også.

Julebord, årlig NPE seminar, seksjonsseminar, lønningspils og vinlotteri er noe av de sosiale arrangementene som NPE setter tid til i løpet av året. I tillegg har NPE en egen innebandygruppe som spiller på vinterstid, og en fotballgruppe som spiller på sommerstid. Det er også en egen joggegruppe som har ukentlige løpeturer.

Har du lyst å jobbe i NPE? Se våre ledige stillinger her