Small thumbnail from the picture of search result

Slik skriver vi i NPE

NPE lanserer nå en språkveileder, som skal være en rettesnor for all skriftlig kommunikasjon. Målet er at alle skal kunne forstå innholdet i det vi skriver, uten å ha mye kunnskap om området fra før.

Small thumbnail from the picture of search result

Over en milliard utbetalt i pasientskadeerstatninger i 2014

Årstallene fra NPE (Norsk pasientskadeerstatning) for 2014 viser en økning i erstatningsutbetalingene til pasienter og pårørende.

Small thumbnail from the picture of search result

Lovforslag om endringer i skadeserstatningsloven

Fredag 12. desember fremmet regjeringen et lovforslag til Stortinget om endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning).

Small thumbnail from the picture of search result

Kapitaliseringsrenten er satt ned

12. desember kunngjorde Høyesterett en avgjørelse om størrelsen på kapitaliseringsrenten i personskadesaker. Avgjørelsen falt i en sak som gjelder en trafikkskade, men den får allmenn betydning for alle former for personskadesaker. Høyesterett besluttet å sette ned kapitaliseringsrenten fra 5 til 4 prosent.

Small thumbnail from the picture of search result

Ulike svar på hva som går galt

Fagsjef for pasientsikkerhet og statistikk, Ida Rashida Kahn Bukholm og direktør Rolf Gunnar Jørstad har i dag et innlegg i Dagens Medisin. Du kan lese det her.

Small thumbnail from the picture of search result

Pasient- og brukarombodseminar 2014 – ein lærerik dag

Båe partar lærer når pasient- og brukaromboda og NPE møtest til årleg seminar. Det set vi stor pris på!

Small thumbnail from the picture of search result

NPE har fått ny logo

29. oktober lanserte NPE ny logo. Ambisjonen vår er at den nye logoen skal bidra til at NPE får en tydeligere og mer framtidsrettet profil.

Small thumbnail from the picture of search result

Vil ha mer samarbeid med helsetjenesten

­­­For to måneder siden startet Ida Bukholm hos Norsk pasientskadeerstatning som fagsjef for vår nyopprettede seksjon for pasientsikkerhet og statistikk.

Small thumbnail from the picture of search result

Legemiddelskade

Vurderer du å søke erstatning for skader som skyldes bruk av legemiddel? Da kan du lese mer om vilkårene for å få erstatning her.

Small thumbnail from the picture of search result

Læring i Helse Vest

Vi veit at mange av erstatningssøkjarane våre har eit ynskje om å bidra til at same skade ikkje skjer på nytt. Difor var det særleg spennande for oss i NPE å få presentert korleis Helse Vest og Helse Bergen konkret jobbar med å lære av sakene våre.

Small thumbnail from the picture of search result

Nordisk leiarmøte

27.-29. august var NPE vertskap for det årlege nordiske leiarmøtet for pasientskadeordningane. I alt 22 leiarar frå dei fem nordiske ordningane møttest her i Oslo til tre dagar med gjensidig informasjon, gode diskusjonar og hyggeleg kollegialt...

Small thumbnail from the picture of search result

Pandemrix: 135 millioner i erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hittil utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til personer som har fått skader etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. – Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette...

Small thumbnail from the picture of search result

Halvårstall: Økte utbetalinger og nedgang i saksbehandlingstid

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i første halvår av 2014 en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. 555 millioner kroner er utbetalt til pasienter og pårørende. Dette er 106 millioner kroner mer enn på samme tid ...

Small thumbnail from the picture of search result

Flere erstatningskrav fra privat helsetjeneste

Ny rapport viser at det er en stor økning i antall pasienter som søker erstatning etter pasientskader i den private helsetjenesten. Rapporten gjelder for perioden 2009-2013.

Small thumbnail from the picture of search result

Ikke samme erstatningsrettigheter i utlandet

Skal du på ferie i sommer? Vær klar over at den norske erstatningsordningen ikke gjelder hvis du får behandling utenfor Norge – enten behandlingen er planlagt eller ikke.

Small thumbnail from the picture of search result

Ny språkprofil

Vi har pusset opp noen av de viktigste brevmalene våre, i tråd med retningslinjene for klart språk. Nå er vi i gang med å utarbeide en språkprofil for hele organisasjonen.

Small thumbnail from the picture of search result

Ny rapport med statistikk for de regionale helseforetakene

Vi har publisert vår årlige rapport med statistikk for de fire regionale helseforetakene. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Vi gir den ut for å gi helseforetakene en oppdatert oversikt over utviklingen innenfor erstatningssa...

Small thumbnail from the picture of search result

Pandemrix: NPE mottar fortsatt saker

Selv om det nå er over fire år siden vaksineringen mot svineinfluensa med vaksinen Pandemrix, mottar Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fortsatt saker fra pasienter som mener de har fått en skade etter vaksinen.

Small thumbnail from the picture of search result

Pasientskadeloven utvides fra 1. april 2014

Fra 1. april har det kommet en endring i pasientskadeloven slik at kommunale rusinstitusjoner, barneboliger og aldershjem blir omfattet av pasientskadeordningen.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatning til over 130 pasienter hvert år pga forsinket diagnose av kreft

I perioden 2009-2013 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i totalt 680 saker der det har vært svikt i diagnostiseringen av kreft.

Small thumbnail from the picture of search result

Feilmedisinering - eksempler

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk av legemiddel eller ved utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning. Vi har nå lagt ut to nye eksempler på feilmedisinering i vår eksempelsamling.

Small thumbnail from the picture of search result

Krever tilbakebetaling fra privat helsetjeneste

For første gang krever Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilbakebetaling av private helsetjenesteytere som ikke betaler tilskudd.

Small thumbnail from the picture of search result

Møte med Pasienter vs. NPE

Tirsdag 25. februar møtte ledelsen i NPE representanter fra gruppen Pasienter vs. NPE, til en samtale om hvordan de opplever saksbehandlingen i NPE. – Dette var et godt møte og vi hadde en god dialog, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Small thumbnail from the picture of search result

Møte med Helse- og omsorgskomiteen

Godt frammøte og stort engasjement preget møtet med komitéen. Både leder av komiteen og medlemmene hadde mange spørsmål til NPE om vår rolle og måten vi jobber på.

Small thumbnail from the picture of search result

Skatt på erstatningsutbetaling?

Vi får nå mange henvendelser om skatt på erstatning fra NPE og anbefaler deg å lese denne informasjonen, før du eventuelt kontakter oss.

<< 1   2   3   4   5   6     7   8   9   10   >>