Small thumbnail from the picture of search result

Tannlegeskader koster!

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetaler hvert år millionbeløp til pasienter som har søkt om erstatning. Tannleger bør passe på å gi god informasjon om risiko for skade, og mulighet til å søke erstatning.

Small thumbnail from the picture of search result

Verdens beste pasientskadeordning?

I 2013 hadde pasientskadeordningen 25 års jubileum. Målet med å opprette NPE var å gjøre det enklere for feilbehandlede pasienter å få erstatning. Les vår kronikk om ordningen.

Small thumbnail from the picture of search result

Rekordhøye utbetalinger i pasientskadesaker i 2013

Årstallene fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for 2013 viser ny rekord i utbetalinger til pasienter og pårørende: 946 millioner kroner er utbetalt i 2013. –Vi har aldri utbetalt så mye i erstatninger på et år, sier direktør i NPE Rolf Gunnar...

Small thumbnail from the picture of search result

Pandemrix: Mange melde saker og store utbetalingar

I løpet av 2013 har talet melde saker som dreier seg om svineinfluensavaksinen Pandemrix stige til 408. Totalt har 80 erstatningssøkjarar fått medhald i at dei har krav på erstatning, og det er utbetalt over 73 millionar kroner i erstatningar.

Small thumbnail from the picture of search result

Dødsfall og alvorlige hjerneskader hos nyfødte kunne vært unngått

Studie av saker i NPE viser at antallet fødselsskader kunne vært halvert.

Small thumbnail from the picture of search result

Forsinket diagnose av kreft

Hvis du mener du har fått en skade som følge av forsinket diagnostisering og behandling av kreft, kan du søke om erstatning.

Small thumbnail from the picture of search result

Behandling i utlandet

Det er mange som vurderar tannlækjarbehandling eller såkalla "helsereise" til private klinikkar i utlandet. Visste du at krav på erstatning knytta til slike behandlingar ikkje er dekka av NPE-ordninga?

Small thumbnail from the picture of search result

Pasient- og brukarombodseminar 2013

28. oktober samla pasient- og brukaromboda frå alle fylka i landet seg for 18. gong, for å delta på det årlege fagseminaret i NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

Hva koster pasientskader?

- Det er betydelige årlige kostnader knyttet til pasientskader, sier vår direktør Rolf Gunnar Jørstad. Dette temaet snakket han om på årets Pasientsikkerhetskonferanse.

Small thumbnail from the picture of search result

Forskningsstipend innen erstatningssaker i gynekologi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er opptatt av å belyse forbedringsområder og bidra til en positiv utvikling i helsetjenesten. Nå utlyser Norsk gynekologisk forening et forskningsstipend knyttet til gynekologisaker behandlet av NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

Nordisk møte i Stockholm

28. til 30. august var leiargruppene i dei nordiske erstatningsordningane samla til årleg treff, denne gongen i Stockholm.

Small thumbnail from the picture of search result

Klarspråk i fokus

Klart språk er viktig for oss her i NPE, og noe som vi stadig jobber med. Vår visjon er at pasienten skal være i fokus. Derfor er vi opptatt av at brukeren får tydelig, god og korrekt informasjon.

Small thumbnail from the picture of search result

Økte utbetalinger og nedgang i saksbehandlingstid

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i første halvår av 2013 en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. Tallene så langt i år viser en betydelig økning fra 2012.

Small thumbnail from the picture of search result

Pandemrix: 60 personar har fått erstatning

60 erstatningssøkjarar som har fått ein skade etter å ha vorte vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa, har til no fått medhald av NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

Pandemrix: Nye studier kan gi erstatning for flere voksne

Ny forskning fra Sverige og Finland viser at også voksne kan være mer utsatt for å utvikle narkolepsi etter vaksinering med svineinfluensavaksinen Pandemrix, og ikke bare barn og unge som tidligere studier har vist.

Small thumbnail from the picture of search result

Rapport for privat helsetjeneste 2009-2012

NPE overtok i 2009 ansvaret for behandlingen av erstatningskrav fra den private helsetjenesten. Vi har mottatt 1446 saker i løpet av de fire årene privat helsetjeneste har vært omfattet av pasientskadeordningen.

Small thumbnail from the picture of search result

100 dager kortere saksbehandlingstid

Siden nyttår har saksbehandlingstiden for de som får erstatning fra NPE, blitt redusert med 100 dager. Dette er direktør Rolf Gunnar Jørstad svært fornøyd med.

Small thumbnail from the picture of search result

Høyesterett stadfester NPE og PSNs praksis

Saken gjelder avslag på krav om erstatning etter et dødsfall som skyldtes behandling for livstruende kreft. Høyesterett har gitt NPE og PSN medhold i at etterlatte ikke har krav på erstatning.

Small thumbnail from the picture of search result

Vellukka kvalitetsseminar

Måndag 29. april gjekk det tredje kvalitetsseminaret til NPE av stabelen. Føremålet med konferansen var å inspirere til bruk av materialet til NPE i arbeidet med pasienttryggleik.

Small thumbnail from the picture of search result

Vellykket markering

Jubileumsseminaret 25 år med pasientskadeerstatning i Norge ble gjennomført mandag 22. april på Hotel Bristol. Det var mange gjester og et spennende program.

Small thumbnail from the picture of search result

25 år med pasientskadeordningen

I år er det 25 år siden pasientskadeordningen ble opprettet. Dette markerer Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i samarbeid med Pasientskadenemnda med et jubileumsseminar med inviterte gjester i dag.

Small thumbnail from the picture of search result

Klart språk

NPE har jobba med fleire språktiltak gjennom lenger tid. No sender vi heile organisasjonen på Klarspråkkurs.

Small thumbnail from the picture of search result

Konferanse - fortsatt ledige plasser!

Den 29. april 2013 inviterer NPE kvalitetsansvarlige til en konferanse på Gardermoen om hva vi kan lære av å gå gjennom pasientskadesakene.

Small thumbnail from the picture of search result

Over 50 medhold – også voksne med narkolepsi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fastslått at over 50 personer har rett til erstatning etter vaksineringen mot svineinfluensa. Nå er det også gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen.

Small thumbnail from the picture of search result

Konferanse - hva kan vi lære?

Den 29. april 2013 inviterer NPE kvalitetsansvarlige til en konferanse på Gardermoen.

<< 1   2   3   4   5   6   7     8   9   10   >>