Erstatning i alvorlig kreftsak

VG og andre medier har ved flere anledninger omtalt Tommy Berg, som på grunn av forsinket kreftdiagnose fikk uhelbredelig kreft med svært forkortet forventet levetid. NPE har tilkjent Tommy Berg erstatning, men har blitt kritisert for å utbetale menerstatning i form av terminbeløp. I romjulen ble det kjent at Tommy Berg døde 23. desember.

Print Bokmål | Nynorsk | 23. May 2012

Menerstatning
Formålet med menerstatningen er at den skal kompensere for tapt livsutfoldelse i den tiden man har igjen å leve. I Tommy Bergs tilfelle fremsto det på tidspunktet menerstatningen ble fastsatt som svært sannsynlig at han ville få sterkt forkortet levetid som følge av den forsinkede diagnosen. I slike spesielle tilfeller følger det av skadeserstatningsloven at menerstatningen utbetales i terminer.

Flere erstatningsposter
Menerstatning er kun en av flere erstatningsposter som dekkes i denne saken. Erstatningsoppgjøret dekker også økonomisk tap i form av påførte utgifter og inntektstap. Før Tommy Berg døde ble det oppnådd enighet om disse erstatningspostene, og erstatningen er nå utbetalt. Foruten en endelig avklaring av menerstatningsspørsmålet, som er sendt Pasientskadenemnda til klagebehandling, gjenstår nå etter Tommy Bergs bortgang fastsettelse av erstatning for tap av forsørger. Per utgangen av desember er det utbetalt nesten en million kroner i delerstatning.