Ikke anledning til å gå til direkte søksmål mot staten

De siste dagene har media omtalt at flere familier vurderer å gå til felles søksmål mot staten etter at barna deres har fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen. Det er det ikke anledning til etter pasientskadeloven.

Print Bokmål | Nynorsk | 12. March 2012

Stortinget som lovgiver har vedtatt hvordan pasientskadesaker skal behandles. Etter pasientskadeloven § 4, tredje ledd er det ikke anledning til å gå til direkte søksmål mot staten – individuelt eller felles - for krav som kan fremmes etter pasientskadeloven. Tanken bak systemet er at erstatningssøkerne først må benytte seg av muligheten til  å få saken sin behandlet i forvaltningen.

Dette innebærer at alle krav må meldes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og klager på NPEs avgjørelser må behandles av Pasientskadenemnda. Først etter en eventuell klagebehandling i nemnda kan man gå til søksmål mot staten.

 - Det er viktig at alle som mener de kan ha fått en skade som følge av vaksinen melder saken sin til oss. De kan være trygge på at vi gjør en grundig gjennomgang av hver enkelt sak, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Så langt har 131 saker som gjelder svineinfluensavaksinen blitt meldt til NPE. Det er gitt medhold i 16 saker, 27 har fått avslag og 88 saker er fortsatt under behandling.