Møte med Helse- og omsorgskomiteen

Godt frammøte og stort engasjement preget møtet med komitéen. Både leder av komiteen og medlemmene hadde mange spørsmål til NPE om vår rolle og måten vi jobber på.

Print Bokmål | Nynorsk | 18. February 2014

Mandag 17.02.14 møtte vi Helse- og omsorgskomiteen til et to timers informasjonsmøte. Fra NPE deltok styreleder Haavard Ingvaldsen, direktør Rolf Gunnar Jørstad, avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker og kommunikasjonsrådgiver Torill Svoldal Stæhr.

Haavard Ingvaldsen ønsket velkommen. Deretter holdt Rolf Gunnar Jørstad en presentasjon om hovedtrekk ved pasientskadeordningen, hvordan vi behandler saker og viste eksempler på både ansvarsvedtak og utmåling. Han tok også opp aktuelle tema som

  • samfunnsøkonomiske kostnader ved pasientskader
  • NPE og arbeidet med pasientsikkerhet
  • reduserte saksbehandlingstider
  • status på erstatninger etter svineinfluensavaksinen Pandemrix
  • tiden fremover

Jørstad snakket om balansen mellom det at vi faktisk har en av verdens beste pasientskadeordninger, og det faktum at mange pasienter blir skuffet når de ikke får erstatning.

-Vi ønsker å være en lyttende og åpen organisasjon som tar brukerne på alvor. Kritiske innspill kan gi oss mulighet for å lære og å bli enda bedre, sa Jørstad. Samtidig var han tydelig på at vi har et regelverk som ramme for vårt arbeid. Pasientskadesakene må vurderes ut fra dette, slik at alle pasienter får en profesjonell og rettferdig behandling av sin sak.

Komiteens medlemmer hadde mange spørsmål og kommentarer underveis i foredraget. Blant annet tok de opp hvor mange som får medhold, fordeling av saker på medisinsk område, erstatninger innen psykisk helsevern, advokatbistand, klagemulighet og foreldelse. Medlemmene var også opptatt av hvordan NPE kan bidra til at man lærer av de feilene som skjer i norsk helsevesen.