Konferanse - fortsatt ledige plasser!

Den 29. april 2013 inviterer NPE kvalitetsansvarlige til en konferanse på Gardermoen om hva vi kan lære av å gå gjennom pasientskadesakene.

Print Bokmål | Nynorsk | 12. March 2013

Norsk pasientskadeerstatning arrangerer for tredje gang en dagskonferanse for kvalitetsansvarlige i helseforetak og regionale helseforetak.

Formålet med konferansen er å inspirere til bruk av NPEs materiale i pasientsikkerhetsarbeidet.

Fortsatt noen ledige plasser! Se påmelding i boksen til høyre.