Åpningstider i sommerferien

I sommerferien har vi samme åpningstider som vanlig.

Print Bokmål | Nynorsk | 12. July 2016

Det vil være noe redusert bemanning på grunn av ferieavviklingen. Åpningstider for telefonhenvendelser og besøk i sommerferferien vil ellers være slik som de er til vanlig.

Telefonhenvendelser:
08.00 - 15.00 mandag – fredag

Åpningstid for besøk til servicesenteret:
09.00 - 14.30 mandag – fredag

 

Vi ønsker deg en riktig god sommer!