Årsrapport 2019

Nå er årsrapporten vår klar. Blant aktivitetene fra 2019 er lansering av Min side for erstatningssøkere, ny digital tjeneste for aktører innen privat helsetjeneste og fokus på NPEs flytteprosjekt.

Print Bokmål | Nynorsk | 4. March 2020

I rapporten kan du lese mer om sentrale sider ved virksomheten og de viktigste aktivitetene som skjedde i fjor.

I tillegg kan du lese mer om blant annet årets aktiviteter i tall, styring og kontroll i organisasjonen, utfordringene vi ser i tiden framover, og regnskapet for 2019.

Lenke til rapporten finner du i boksen til høyre.