Forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Det er nedsatt en referansegruppe for å sikre brukerinvolvering og det er besluttet hvilke medisinske områder som skal prioriteres.

Print Bokmål | Nynorsk | 5. September 2018

NPE fikk oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Vi har nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra NPE og Helseklage. Arbeidsgruppen har frist ut året med å levere oppdraget.

Involvering av brukerne i arbeidet
NPE er opptatt av åpenhet og involvering i arbeidet med å lage utkast til forskrift.

-Vi ønsker å lage en best mulig forskrift og derfor er det viktig for oss å få innspill fra brukerorganisasjonene og andre som jobber med pasientskadeerstatning, sier avdelingsdirektør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, Vibeke Bugge Møllhausen.

NPE hadde informasjonsmøte om arbeidet med forskriften i juni. Her deltok representanter fra brukerorganisasjoner, advokater og andre som jobber med pasientskadesaker. Det var lagt opp til dialog, spørsmål og kommentarer.

Referansegruppe
NPE har nedsatt en referansegruppe for å sikre innspill fra brukerorganisasjoner og andre som jobber med pasientskadeerstatning.

Referansegruppen består av:

  • Norsk Pasientforening ved Gry Pedersen
  • Advokat for skadelidte Janne Larsen, Advokatfirmaet Roander og co
  • Personskadeforbundet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ved Per Oretorp
  • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus ved Anne- Lise Kristensen
  • Finans Norge ved Truls Nygård

Første møte med referansegruppen er i begynnelsen av september.

Utvalgte skadeområder
I oppdraget fra HOD står det at NPE skal beskrive de områdene som bør prioriteres først.
Vi vil prioritere følgende områder:

  • gynekologi
  • mage/tarm
  • hjertet
  • smertetilstander

Tanken er at vi vil levere utkast til nye skadeområder løpende i 2019 og fremover.

Ordinær høring
NPE vil levere et utkast til HOD. Hvordan forskriften vil se ut er det opp til departementet å beslutte. HOD vil på vanlig måte sende forskriften på høring, der alle kan komme med innspill.