Mennesker bak statistikken

Arbeidet vårt betyr en forskjell for de som blir feilbehandlet i helsevesenet. Koronaepidemien ble den største testen noensinne på om vi ville få gjort samfunnsoppdraget vårt godt nok.

Print Bokmål | Nynorsk | 16. March 2021

Av direktør Rolf Gunnar Jørstad

Bak statistikken finnes mange sterke historier fra mennesker som får erstatning: Om kreften som ble oppdaget for sent hos en mann i 50-årene og at det var som en tung bør forsvant da beskjeden om erstatningen kom. Om den nå to år gamle Jonathan som ble født med alvorlig hjerneskade fordi fødselen ble igangsatt for sent på sykehuset. Moren fortalte at erstatningen vil bidra til å tilrettelegge resten av livet til gutten. Og om familien som sa de fant trøst oppi sorgen da de fikk erstatning etter at moren døde av korona. Slike historier gjør inntrykk på meg og minner meg på hvor viktig ordningen med pasientskadeerstatning er.

01.jpg
Mari Liverud, Sondre Oliver Olsen Spydevold og sønnen Jonathan. Foto: Privat.

02.jpg
Wenche Rognås. Foto: Synne Storvik.

Mennesker bak tallene

Ordningen betyr at en far med uhelbredelig kreft kan gi barna sine en tryggere økonomisk framtid og en mor nå kan bygge om hele huset for at treåringen kan få en god oppvekst. De to er en del av NPE-statistikken for 2020, som viser at vi aldri før har betalt ut mer i erstatning: 1,156 milliarder kroner totalt, noe som er en økning på åtte prosent fra året før.

I snitt fikk hver erstatningssøker utbetalt 715 000 kroner. Noen ganger er erstatningsbeløpet lite, men betyr likevel mye. En familie fikk et mindre beløp til å dekke begravelsen og gravstein til sin mor som døde av korona i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. Datteren fortalte at det ligger mye trøst for familien i at de nådde fram med sin sak. Etter at deres historie ble kjent i media, har vi fått over 100 lignende erstatningskrav etter koronasmitte blant eldre på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Ventetiden går ned

Det er viktig for oss å gjøre ventetiden på svar på erstatningssøknaden så kort som mulig. Tiden fram til erstatning ble utbetalt gikk ned med 71 dager i fjor. Det er resultatet av mye arbeid gjennom mange år for å få ned tidsbruken og fjerne tidstyver i saksbehandlingen. Hver dag jobber våre 160 medarbeidere for å kutte ventetiden ytterligere. Målet er at erstatningssøkerne skal få enda raskere svar fordi det er en belastning å leve lenge med uvisshet.

NPE har vært med i dugnaden og fulgt de nasjonale og lokale anbefalingene for å holde smittetrykket nede. Derfor har medarbeiderne våre jobbet hjemmefra det meste av året. Gode digitale løsninger og endringsvillige og pragmatiske medarbeidere har bidratt til at erstatningssøkerne ikke ble rammet av noen brems i behandlingen av sakene.

Bedre digitale verktøy

Arbeidet med å utvikle mer effektive digitale verktøy og forbedre tjenestene for brukerne ble heller ikke satt på vent i 2020. Min Side er den viktigste kommunikasjonskanalen mellom de som søker erstatning og oss som behandler søknadene. For noen måneder siden åpnet vi denne tjenesten også for advokater og andre fullmektiger, noe som gjør situasjonen enklere for erstatningssøkere.

I 2020 startet vi også et stort arbeid med å oppgradere og videreutvikle de digitale løsningene våre. Målet er at vi skal ha mest mulig oppdaterte arbeidsverktøy og samtidig få et godt grunnlag for å automatisere prosessene våre slik at vi reduserer saksbehandlingstiden. Du kan lese mer om prosjekt Smart i årsrapporten vår.

Også et omfattende arbeid med å lage en ny forskrift om menerstatning ved pasientskader kom i mål i 2020. Dette har vært et arbeid vi har gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er en viktig milepæl fordi det er den første forskriften tilrettelagt spesielt for beregning av menerstatning i pasientskadesaker. Den nye forskriften trådte i kraft 15. mars 2021.

Må være forberedt

2020 var et krevende år for dem som ble rammet av koronapandemien. På slutten av året var flere vaksiner klare til å bli tatt i bruk rundt om i verden, og også i Norge begynte vaksineringen av de første innbyggerne like før nyttår.

Det var åpenbart at mange vil ha spørsmål om hvilke rettigheter de har, både ved smitte av korona i helsetjenesten og ved eventuelle vaksineskader. Vi har lagt vekt på å klargjøre relevant informasjon til samfunnet, og har blant annet sendt brev til KS om rettighetene ved smitte på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Vi har etablert kontakt med de andre nordiske pasientskadeordningene om erstatningsrettslige spørsmål knyttet til koronavaksiner. I tillegg er dialogen med nasjonale helsemyndigheter som Folkehelseinstituttet om informasjon for erstatning etter koronasmitte og vaksineskader viktig.

Dermed er vi godt forberedt på det som kan komme av utfordringer før epidemien omsider er over. Jeg er fornøyd med hva NPE har fått til i et vanskelig år, og vi skal få til enda mer i 2021.