Norsk pasientskadeerstatning sletter Facebook-side

- Vi har gjort en grundig sikkerhetsvurdering og forlater Facebook fordi vi ikke føler oss trygge på at vi kan ivareta personvernet til brukerne våre, sier kommunikasjonssjef Øystein Solvang.

Print Bokmål | Nynorsk | 5. November 2021

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en av flere offentlige organer som forlater Facebook etter en kritisk rapport fra Datatilsynet.

Tilsynet advarte om at offentlige virksomheter inviterer kommersielle aktører til å samle inn data om norske innbyggere. Dette er opplysninger som Facebook samler inn, som sideeieren ikke har god nok kontroll på, eller vet hva Facebook bruker til.

Datatilsynets rapport kan du lese her.

Risiko

- Vi behandler pasientskadesaker og får ofte personsensitiv informasjon fra mennesker i sårbare situasjoner. Vi vet ikke hva opplysningene som legges igjen på vår Facebook-side blir brukt til. Det er en risiko vi ikke kan utsette brukerne våre for, sier Solvang.

pressebilde_oystein_solvang-03.jpg

Kommunikasjonssjef Øystein Solvang

NPEs Facebook-side slettes derfor om kort tid.

npe.no

- Facebook har vært et virkemiddel i vår dialog med brukerne og for å ivareta informasjonsansvaret vi har. Det er viktig at vi når ut med god informasjon om retten til å få erstatning når helsetjenesten svikter. Heldigvis har vi flere ben å stå på, der nettsidene våre både har vært, og er, det viktigste. Hvis du lurer på noe, gå inn på våre nettsider npe.no eller ring servicesenteret vårt, som vil hjelpe deg videre, sier kommunikasjonssjefen i NPE.