NPEs direktør går av etter 33 år

Direktør Rolf Gunnar Jørstad går over i pensjonistenes rekker ved nyttår og har sin siste arbeidsdag i NPE 30. november. Han ser tilbake med glede på over 33 gode år i NPE.

Print Bokmål | Nynorsk | 15. November 2022

Jørstad har vært med på reisen siden 1989, da NPE som en avtalefestet prøveordning var organisert som en liten virksomhet underlagt KLP Forsikring. I dag er organisasjonen en mellomstor statlig virksomhet med 165 medarbeidere.

Før Jørstad tiltrådte som direktør 1. desember 2012, var han assisterende direktør fra 1. januar 2003. Da ble NPE en statlig etat under Helse- og omsorgsdepartementet.

-Det har vært både givende og spennende å være med på å forme og utvikle virksomheten gjennom alle disse årene. NPE har et viktig samfunnsoppdrag, og for meg har det vært avgjørende at vi hele tiden tilstreber å løse det oppdraget slik at pasientskadesakene blir behandlet så effektivt og godt som mulig, sier Jørstad.

2022_rgj_avgang_960x540.jpg

-Jeg håper NPE vil fortsette med å utvikle seg og levere gode resultater for brukerne.

Lang saksbehandlingstid har vært en utfordring NPE jevnlig har stått overfor og derfor har det vært viktig de siste årene å jobbe for å redusere saksbehandlingstiden, ved å forenkle saksbehandlingen. Dette arbeidet har gitt gode resultater for brukerne av ordningen.

- Men det er en tid for alt og etter ti år som direktør, føles det riktig for meg å levere stafettpinnen videre til en ny leder. Livet har mye spennende å by på, jeg er fortsatt «bare» 64 år, og nå gleder jeg meg til å fullt ut kunne disponere min egen tid, sier Jørstad.

NPE har en sterk faglig kompetanse på regelverk og praksis knyttet til pasientskadesaker. Virksomheten har i tillegg et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

-Det har vært en glede å jobbe med så mange dyktige medarbeidere. NPE står etter min mening godt rustet for å utvikle seg videre og fortsette å levere godt på samfunnsoppdraget, avslutter Jørstad.