NPEs rapport for de regionale helseforetakene: 3,6 milliarder kroner i erstatning utbetalt de siste fem årene

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de siste fem årene utbetalt 3,6 milliarder kroner i erstatning til pasienter og pårørende som har hatt krav på erstatning etter feilbehandling i spesialisthelsetjenesten, viser ny rapport.

Print Bokmål | Nynorsk | 22. June 2018

- Hver eneste dag får pasienter god helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge. I de aller fleste tilfellene får pasientene den hjelpen de har krav på og trenger. Men i noen tilfeller går det dessverre galt, og da kan pasientene søke om erstatning fra NPE, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

NPE gir ut denne årlige rapporten fordi materialet gir sykehuseierne og sykehusene nødvendig og god oversikt over erstatningssakene innenfor deres ansvarsområde. Her får helsetjenesten viktig utfyllende kunnskap om feil som skjer i pasientbehandlingen.

- Vi mener at hensiktsmessig bruk av erfaringsmaterialet vårt, sammen med andre kilder om hva som går galt i helsetjenesten, gir gode muligheter til å identifisere forbedringsområder, fortsetter Jørstad.

5016 erstatningssøkere har fått medhold

I perioden 2013-2017 har NPE mottatt 17 666 krav om erstatning, 5016 erstatningssøkere har fått medhold og NPE har utbetalt 3,6 milliarder kroner i erstatning til pasienter og pårørende innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde.

Årsaker til medhold

En eller annen form for svikt i helsehjelpen er årsaken til medhold i 85 prosent av sakene der NPE har gitt medhold.

57 prosent av medholdssakene skyldes svikt i behandling. Det kan for eksempel være at feil teknikk er brukt under en operasjon, at undersøkelsen eller behandlingen har vært mangelfull, at pasienten burde vært operert tidligere eller at pasienten ikke skulle hatt operasjonen eller behandlingen han eller hun fikk.

27 prosent av medholdssakene skyldes svikt i diagnostikk. Det kan for eksempel være at funn ikke ble fulgt opp eller at det har vært mangelfull utredning, eller at prøvesvar eller kliniske undersøkelser har blitt feiltolket.

NPE sakene må brukes i kvalitetsarbeid

- I medholdssakene våre ser vi alt fra relativt små skader til store skader med omfattende konsekvenser. Vi ser også at skadene skyldes alt fra små feil til svært alvorlige feil, forteller Jørstad. Han peker på at det er viktig at helsetjenesten bruker erfaringene fra NPEs saker i kvalitetsarbeidet for å bedre pasientsikkerheten.

– Vi opplever at sykehusene og helseregionene i økt grad bruker materialet vårt i kvalitetsarbeidet. Dette mener jeg er en positiv utvikling, fordi det er mye læring i erstatningssakene vi behandler. Det er bra at den samlete erfaringen fra saker som i utgangspunktet fremmes av enkeltpersoner, kan brukes i forbedringsarbeidet, til nytte for mange, avslutter Jørstad.