Ny digital tjeneste for aktører i privat helsetjeneste

Vi har utviklet en ny tjeneste for helsepersonell utenfor den offentlige helsetjenesten. Tjenesten skal hjelpe deg med å få svar på om du har meldeplikt til Norsk pasientskadeerstatning, og må betale tilskudd.

Print Bokmål | Nynorsk | 2. May 2019

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Få svar når det passer deg

Vår nye tjeneste heter «Sjekk om du har meldeplikt til NPE», og er en kort serie med spørsmål du må svare på. Basert på svarene dine, vil du få en pekepinn på om du må melde- og betale tilskudd til NPE.

Tjenesten gjør at du selv kan finne ut av om du har melde- og tilskuddsplikt til NPE når det passer deg best, forteller seniorrådgiver for tilskuddsordningen hos NPE, Inger Skiaker.

- Melde- og tilskuddsplikten til NPE kan være komplisert, og vi får mange spørsmål fra helsepersonell som er i tvil om de har tilskuddsplikt eller ikke. Med tjenesten «Sjekk om du har meldeplikt til NPE» tilrettelegger vi for at du på en enkel måte kan finne svar på de vanligste spørsmålene, og om du skal melde- og betale tilskudd til oss, sier Skiaker.