Økning i antall meldte saker til NPE i 2015

Årstallene for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for 2015 viser en økning i antall meldte saker. – Flere melder nå til oss at de tror de kan fått en skade etter feilbehandling i helsetjenesten. I 2015 fikk vi 5742 krav om erstatning, noe som er en økning på ti prosent mot året før. NPE har aldri mottatt så mange saker i løpet av et år, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Print Bokmål | Nynorsk | 15. January 2016

Flere årsaker til økningen
Økningen på ti prosent er den største økningen i antallet meldte saker siden 2012. Jørstad synes det er vanskelig finne en bestemt årsak til hvorfor NPE får inn flere saker enn tidligere.

– Vi har nok ment at det er mørketall, og det kan være at flere melder saken sin til oss nå. En årsak til det kan være at helsepersonell har blitt stadig flinkere til å fortelle pasienter om muligheten for å få erstatning etter feilbehandling, sier Jørstad.

– Det er også grunn til å tro at folk flest generelt sett er mer opplyste om hvilke rettigheter de har, og at denne rettighetsbevisstheten har bidratt til at NPE mottok rekordmange saker i 2015.

Han understreker at det er viktig at befolkningen kjenner til pasientskadeordningen og ordningen oppleves som tilgjengelig. - I Norge kan man enkelt og kostnadsfritt få vurdert om man har krav på erstatning for en pasientskade. Det er et godt system, sier Jørstad.

Viktig å få erstatning
I 2015 ble 1492 erstatningssøkere tilkjent erstatning. NPE utbetalte 933 millioner kroner i erstatninger. - Det er viktig at pasientene får dekket tapet de har hatt etter feilbehandling i helsetjenesten, sier Jørstad.

– Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem. Det vet vi kan være av stor betydning for å komme seg videre etter å ha fått en pasientskade, sier han.

Flere tall og detaljer om NPEs årstall for 2015, finner du under statistikk.