Pasienter fikk rekordhøye 1,1 milliarder kr fra Norsk pasientskadeerstatning

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalt ut mer enn i fjor: 1156 millioner kroner i erstatning etter at noe gikk galt på blant annet sykehus, hos tannlegen og fastlegen.

Print Bokmål | Nynorsk | 24. January 2021

- Utbetalingene har hovedsakelig skjedd etter svikt i helsetjenesten og viser hvor viktig erstatningsordningen er for pasienter, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE.

Økningen var på åtte prosent i forhold til året før. Utbetalingene i forbindelse ortopedi (bein, ledd og muskulatur) topper statistikken, etterfulgt av kreft og skader på nyfødte barn.

Fødselsskader

Erstatningsutbetalinger for skader under fødsel ble nesten doblet i 2020.  En av de største beløpene var på 13,5 millioner kroner og gikk til nå to år gamle Jonathan i Fredrikstad. Han fikk cerebral parese etter svikt i fødselshjelpen.

- Alle forventninger og drømmer ble snudd på hodet, men vi er utrolig heldige som i det hele tatt har den lille gutten vår. Ventetiden på svar på om han hadde rett på erstatning var tung, forteller Jonathans mor, Mari Liverud (26).

2021_mari_liverud.jpg

Mari Liverud, Sondre Oliver Olsen Spydevold og sønnen Jonathan. Foto: Privat.

Erstatningen skal bidra til å tilrettelegge resten av livet til sønnen, som har sterkt nedsatt funksjonsevne.

Les også: Slik beregner vi erstatningen din

- En seier

Noen ganger er erstatningsbeløpet lite, men betyr mye. Wenche Rognås fikk 54.000 til å dekke begravelsen og gravstein til sin mor som ble smittet og døde av korona i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon.

2021_wenche_rognaas_npe_320.jpg

Wenche Rognås. Foto: Synne Storvik.

- For familien ligger mye trøst i å vite at vi vant frem med vår sak og dette var en symbolsk viktig seier, sier Wenche Rognås. NPE behandler nå en 40-talls lignende erstatningskrav etter koronasmitte blant eldre på kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner.

Les også: Har krav på erstatning etter koronadødsfall på sykehjem

Kreft

Den største erstatningen i fjor, 14 millioner kroner, gikk til en mann i 50-årene. Han måtte slutte i jobben fordi en kreftsykdom ble oppdaget flere år for sent, slik at spredningen ikke kunne stanses.

- Det føltes som en tung bør ble løftet fra mine skuldre da NPE gav beskjed om at jeg får erstatning. Nå slipper jeg å være bekymret for at banken skal ta hus og hjem, og jeg vet at barna slipper å bli satt på bar bakke når jeg går bort, sier han.

Sju av ti får nei

Til tross for erstatningsrekord, fikk kun tre av ti ja på sin søknad.  Sju av ti fikk avslag. De viktigste grunnene til avslag er at erstatningssøkers plager ikke skyldes svikt i behandlingen eller ikke har sammenheng med behandlingen. Avslagsprosenten har vært på omtrent samme nivå i mange år, men gikk likevel litt ned i fjor.

- Vi er opptatt av å formidle på en god måte til erstatningssøkere som får avslag hvorfor det blir slik. Det er ikke for å være «gnien» eller for å spare penger. Vi har forståelse for at man kan bli skuffet over et avslag, men pasientskadeloven setter rammer for hva vi kan og ikke kan gi erstatning for, sier direktøren i NPE.

Les også: Sjekk om du oppfyller hovedvilkårene for å få erstatning

Ventetiden går ned

Det er viktig for NPE å gjøre ventetiden for erstatningssøkerne så kort som mulig. Tiden fram til erstatning ble utbetalt gikk ned med 71 dager i fjor.

Les også: Saksbehandlingstid

- Å leve lenge med uvisshet er en belastning for mange. Vi jobber hver dag for å kutte saksbehandlingstiden enda mer, slik at erstatningssøkerne får raskere svar fra oss, sier Jørstad.

2020-fakta

2098 personer fikk

1,156 milliarder i erstatning

Det er en økning på åtte prosent

Og ny utbetalingsrekord

Størst utbetaling var på 14 millioner

Men i snitt fikk folk 715.000 hver

Det ble utbetalt mest til skader i forbindelse med 1) ortopedi, 2) kreft og 3) fødsel

3 av 10 får ja

7 av 10 får nei

Vi mottok 5695 nye søknader - samme som året før

Ventetiden for erstatning gikk ned med 71 dager eller 11 %

Den «gjennomsnittlige erstatningssøkeren» er en kvinne i 50-årene som har fått ny hofteprotese.

Kontakt NPE