Pasientsikkerhetskonferansen

Helsepersonell og andre er velkommen til Pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen 24. og 25. november.

Print Bokmål | Nynorsk | 19. August 2022

Målet med pasientsikkerhetskonferansen er å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Blant temaene er forbedringsverksted, pasientforløp og simulering. En stor del av konferansen handler om å utveksle erfaringer og ideer.

Program

pasientsikkerhetskonferansen.no  

Hvem er dette interessant for?

  • Ledere og rådgivere i både spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • Sykepleiere
  • Leger
  • Brukerorganisasjoner og brukerutvalg
  • Interesseorganisasjoner
  • Fagforeninger
  • Helseforvaltning
  • Studenter

Arrangører

I trygge hender 24-7 og Helsedirektoratet.

NPE er medarrangør og er med i programkomiteen.