Tre nye helsepersonellgrupper omfattes av ordningen

Fra 1. mai 2022 er osteopater, naprapater og paramedisinere regnet som helsepersonell i lovverket. Når de får godkjent autorisasjon blir de omfattet av den offentlige erstatningsordningen, og har melde- og tilskuddsplikt til NPE.

Print Bokmål | Nynorsk | 29. April 2022

NPE vurderer pasienters rett til erstatning for skader som har oppstått i forbindelse med behandling gitt av autorisert helsepersonell i Norge. Skader som oppstår hos ikke-autorisert helsepersonell vil ikke bli behandlet av NPE, og pasienter må i stedet ta kontakt med behandlerens forsikringsselskap.

Utvidelse av pasientskadeloven

Fra 1. mai 2022 utvides pasientskadeloven til å omfatte behandlinger utført av osteopater, naprapater og paramedisinere. Før de blir omfattet av den offentlige erstatningsordningen, må hver enkelt behandler søke og få autorisasjon som helsepersonell.

Merk at behandlinger utført før autorisasjon som helsepersonell er godkjent, ikke vil behandles av NPE.

Melde- og tilskuddsplikt, og unntak fra denne

Godkjenning av autorisasjon utløser en melde- og tilskuddsplikt til NPE. Denne plikten gjelder for helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Plikten gjelder fra tidspunktet autorisasjon er godkjent, og innebærer at man må melde seg inn i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste og betale tilskudd til NPE. Innmeldingen må gjøres innen én uke etter at autorisasjon er godkjent.

NPE har inngått kollektivavtale med Norsk osteopatforbund og Norges naprapatforbund. Dette betyr at medlemmer av disse forbundene automatisk vil være omfattet av melde- og tilskuddsplikten fra tidspunktet autorisasjon er godkjent.

Fra hvilket tidspunkt kan pasienter søke om erstatning for behandling utført av osteopater, naprapater og paramedisinere?

Skader oppstått ved behandling av osteopater, naprapater og paramedisinere omfattes av pasientskadeordningen fra 01.05.2022, men likevel tidligst fra det tidspunktet behandleren har fått godkjenning som autorisert helsepersonell.

Oppsummering

For naprapater, osteopater og paramedisinere som ikke tidligere har godkjent autorisasjon:

  • Kan søke om autorisasjon som helsepersonell
  • Ved godkjent autorisasjonssøknad plikter privatpraktiserende naprapater, osteopater og paramedisinere å melde inn og betale tilskudd til NPE, bortsett fra medlemmer av forbund som har inngått kollektivavtale med NPE.

    Du kan lese mer om dette her. 

For pasienter:

  • Eventuelle skader man mener skyldes behandling hos osteopat, naprapat eller paramedisiner, kan man nå søke erstatning for hos NPE.

    Merk at at behandlingen må ha skjedd etter 01. mai 2022 og være utført av behandler med godkjent autorisasjon, for at NPE skal være riktig mottaker av søknaden.