Small thumbnail from the picture of search result

Flytteprosjektet

NPEs leieavtale i dagens lokaler utløper i februar 2022. Tidlig i 2019 startet vi arbeidet med å finne nye egnede lokaler som NPE skal være i etter at nåværende leieavtale går ut.

Small thumbnail from the picture of search result

Forprosjekt automatisering

Strategisk hovedmål i ny strategi for 2019 – 2023 er at «Vi skal redusere saksbehandlingstiden ved å forenkle måten vi jobber på. For å oppnå det skal vi blant annet ta i bruk gode digitale verktøy.» I NPE sin virksomhetsplan for 2019 ble det besluttet å gjennomføre et forprosjekt.

Small thumbnail from the picture of search result

Nasjonal sikkerhetsmåned 2019

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. NPE hadde opplegg for første gang i 2019.

Small thumbnail from the picture of search result

Nordisk ledersamling

I slutten av august hvert år møtes topplederne i alle de nordiske pasientskadeordningene til tre dager med kunnskapsdeling og gode diskusjoner. I år var det vi som var vertskap. Vi fikk vist fram Oslo i litt varierende vær, med fokus denne gangen på Bjørvika og Grünerløkka.