Klarspråk

Her finner du informasjon om klarspråkarbeidet i NPE, og språkveilederen vår.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/sprak-og-klarsprak/bok_bokstaver.jpg

Språkveileder

Her er NPEs språkveileder. Veilederen med intern ordliste blir revidert årlig.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_182318942_320.jpg

Språkarbeidet i NPE

Her kan du lese en artikkel om noen av de tiltakene vi har jobbet med.