Pasientsikkerhet

En viktig oppgave for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenestene.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

Artikler

Her finner du vår artikkelsamling innen temaet pasientsikkerhet.

Studentoppgaver

Her har vi samlet oppgaver og artikler fra studenter.

Abstract

Her finner du abstracts, som har blitt presentert på faglige seminarer og møter.