Small thumbnail from the picture of search result

Ti år med privat helsetjeneste - tannbehandling

Fra 2009 fikk NPE ansvaret for å behandle erstatningskrav fra privat helsetjeneste. I løpet av årene 2009-2018 har NPE mottatt totalt 5518 saker innen privat helsetjeneste, og det er saker knyttet til tannbehandling som utgjør den største andelen av saker.

Small thumbnail from the picture of search result

Fastlegeordningen – hvor svikter det?

Gjennomgang av vedtak i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fra 2012 til 2016, viser at svikt i diagnostikk er den hyppigste årsaken til medhold, og at det først og fremst er kreftsykdommer som er forsinket diagnostisert.

Small thumbnail from the picture of search result

Skader etter feil liggestilling ved operasjon

Kroniske smerter og uførhet kan bli resultatet av at pasienten er feil leiret, det vil si, blir liggende i en uheldig stilling på operasjonsbordet.

Small thumbnail from the picture of search result

Gjenglemt utstyr under operasjon

NPE har i perioden 2006 til 2015 behandlet 121 saker som handler om utstyr som er gjenglemt i pasienten under operasjon. Av disse har 84 pasienter fått medhold og 37 avslag.