Skadar etter feil liggjestilling ved operasjon

Kroniske smerter og uføre kan bli resultatet av at pasienten er feil leira, det vil seie blir liggjande i ei uheldig stilling på operasjonsbordet.

Print Share 22. August 2017

Del artikkel på startsiden

Skadar etter feil liggjestilling ved operasjon

Det spesielle ved leiringsskadar er at ein frisk del av kroppen har blitt skadd under inngrepet.

Les meir om desse sakene i faktaarket vårt. Der finn du mellom anna kva skadar pasientane har fått og type operasjon, i tillegg til anonymiserte eksempel på pasientar som har fått medhald.