Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

Mottatte saker

Antall mottatte erstatningskrav per år.

Mottatte saker - behandlingssted/type sak

Antall mottatte saker fordelt på behandlingssted og type sak.

Vedtak

Medhold/avslag per år.

Vedtak - behandlingssted/type sak

Medhold/avslag fordelt på behandlingssted og type sak.

Vedtak - medisinsk område

Medhold/avslag fordelt på medisinsk område.

Utbetalinger

Utbetalinger per år.

Utbetalinger - behandlingssted/type sak

Utbetalinger fordelt på behandlingssted og type sak.

Utbetalinger - medisinsk område

Utbetalinger fordelt på medisinsk område.