Helse Bergen HF

Print Bokmål | Nynorsk | 4. September 2019

Resultatet for Helse Bergen viser at 38 av 111 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 34 prosent, noe som er litt høyere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent.

graf_helse_bergen.png

Samsvarsandelen for de tre største medisinske områdene, er omtrent som den samlede andelen for alle helseforetakene. Også for Helse Bergen skiller ortopedi seg ut med lavest andel samsvar.

For de mindre medisinske områdene er ingen av de tre anestesisakene funnet igjen i det lokale avvikssystemet, mens begge sakene innen nevrokirurgi finnes i avvikssystemet. Anestesisakene er om manglende bruk av muskelavslappende med påfølgende tannskade, nerveskade som følge av epiduralt hematom som ikke ble fjernet i tide og utvikling av refleksdystrofi ved skulderoperasjon.

Totalt 16 saker er registrert med dødsfall. Fem av disse er ikke funnet igjen i avvikssystemet. Fire av sakene er innen området svulster og kreft mens den siste er gastrokirurgi. To av kreftsakene omhandler forsinket diagnose, mens de øvrige tre sakene er registrert med dødsfall i forbindelse med behandling på sykehuset.

Funnet igjen i avvikssystem: Innsetting av stent pga. åreforkalkning. Dødsfall pga. flenge i hovedpulsårene.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Planlagt operasjon med fjerning av galleblære. Utvikling av sepsis, organsvikt og dødsfall som følge av tynntarmsperforasjon.