Helse Fonna HF

Print Bokmål | Nynorsk | 4. September 2019

Resultatet for Helse Fonna viser at 15 av 54 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 28 prosent, noe som er litt lavere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent.

graf_helse_fonna.png

Samsvarsandelen for de to største områdene ortopedi og svulster og kreft, er langt lavere enn samlet sett for alle helseforetakene.

Totalt er seks saker registrert med dødsfall. To av disse er funnet igjen i det lokale avvikssystemet. En av sakene som ikke er funnet igjen, omhandler dødsfall som følge av Metexbehandling og en sak er om dødfødsel. De to siste er om forsinket kreftdiagnose med forkortet levetid.

Det er kun en av 22 ortopedisaker som er funnet igjen i avvikssystemet. Denne saken omhandler feilplassering av skruer ved operasjon av lårbeinsbrudd. Dette har ført til utadrotasjon og nedsatt gangfunksjon. Ved gjennomgang av de øvrige ortopedisakene, dekker disse en rekke problemstillinger som nerveskader som følge av kirurgi, forsinket diagnose pga. feiltolkning av røntgen, feil operasjonsmetode og bruddskade ved hallux valgus operasjon.

Begge psykiatrisakene er funnet igjen i avvikssystemet. Disse sakene dreier seg om selvmord og selvmordsforsøk.

Funnet igjen i avvikssystem: Hjerteinfarkt som følge av at feil åre ble blokket ut og stenten.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Forsinket diagnose av hjerteinfarkt pga. feiltolkning av EKG. Økt skade som følge av forsinket behandling.