Helse Førde HF

Print Bokmål | Nynorsk | 4. September 2019

Resultatet for Helse Førde viser at 7 av 36 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 19 prosent, noe som er en del lavere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent.

graf_helse_forde.png

Også for Helse Førde er det ortopedi som er det største området. Samsvansandelen er noe lavere enn den samlede andelen for alle helseforetakene. Høyest samsvarsandel er det innen områdene svulster og kreft og psykiatri, men ingen andeler er høyere enn 50 prosent.

Totalt er det fire saker som er registrert med dødsfall. Tre av disse er funnet igjen i det lokale avvikssystemet. Saken som ikke er funnet igjen omhandler selvmord, men problemstillingen er samarbeid mellom sykehus og fastlege.

En av 15 ortopedisaker er funnet igjen i avvikssystemet. Denne saken omhandler skade på leddskål ved innsetting av hofteprotese. Fire av de 14 sakene som ikke er funnet igjen er protesekirurgi. Blant annet er det to saker om håndproteser som har løsnet. Andre problemstillinger er nerveskader, infeksjon og feilbehandling av bruddskader.

Funnet igjen i avvikssystem: Gastroskopiundersøkelse pga. mistanke om kreft. Dødsfall fordi spiserøret revnet.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Operasjon med fjerning av galleblære. Klips ble feilaktig satt på gallegang i stedet for blodåre. Reoperasjon og forlenget sykdomsforløp.