Helse Stavanger HF

Print Bokmål | Nynorsk | 4. September 2019

Resultatet for Helse Stavanger viser at 24 av 62 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 39 prosent, noe som er høyere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent.

graf_helse_stavanger.png

For de største medisinske områdene er det høyere samsvarsandel innen områdene ortopedi og svulster og kreft mens gastrokirurgi er lik den samlede andelen for alle helseforetakene. Men ortopedi skiller seg uansett ut med lavest andel samsvar sammen med infeksjonssykdommer og øyesykdommer.

Totalt er det registrert dødsfall i fem saker. Fire av disse er funnet igjen i avvikssystemet. Saken som ikke er i avvikssystemet omhandler manglende diagnostisering av hjernebetennelse.

Av ortopedisakene som ikke er funnet igjen i avvikssystemet, omhandler over halvparten av disse sakene behandling eller diagnostisering av skader eller lidelser i hender eller fingre.

Funnet igjen i avvikssystem: Nerveskade pga. 4 dager forsinket diagnose av skulder ute av ledd. Hadde store smerter og nedsatt funksjon på innleggelsesdag.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Påvist håndleddsbrudd, men ikke brudd i finger. Bruddet var godt synlig på røntgen. 4 uker forsinket diagnose. Feilstilling og nedsatt bevegelighet.