Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

Small thumbnail from the picture of search result

Working as a specialist consultant

Are you looking for challenging specialist work as an expert consultant?

Small thumbnail from the picture of search result

Kurs for sakkyndige spesialister

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".

Small thumbnail from the picture of search result

Intern invaliditetstabell

NPE har laget en intern tabell for fastsettelse av medisinsk invaliditet. Vi har nå revidert tabellen for kvinnelige kjønnsorganer.

Small thumbnail from the picture of search result

Support og pålogging for digitalt arbeid

Her finner du informasjon om hvordan du som sakkyndig vil jobbe med vårt digitale saksbehandlingssystem, Isak.