Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_26945086_320.jpg

Working as a specialist consultant

Are you looking for challenging specialist work as an expert consultant?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/tastaturogstetoskop_320.jpg

Intern invaliditetstabell

NPE har laget en intern tabell for fastsettelse av medisinsk invaliditet. Vi har nå revidert tabellen for kvinnelige kjønnsorganer.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/logo/prosjektlogoer/isak_320.jpg

Support og pålogging for digitalt arbeid

Her finner du informasjon om hvordan du som sakkyndig vil jobbe med vårt digitale saksbehandlingssystem, Isak.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_164761115_320.jpg

Kurs for sakkyndige spesialister

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".