Vi søker sakkyndige spesialister

Vi kunngjør nå avtaler om levering av sakkyndigtjenester i flere medisinske spesialiteter. Her finner du nærmere informasjon om anskaffelsen, og oversikt over kunngjorte spesialiteter og avtalevolumer.

Print Bokmål | Nynorsk | 15. October 2019

NPE innbyr til anbudskonkurranse om levering av sakkyndigtjenester i flere medisinske spesialiteter.

Sakkyndig spesialist hos NPE

NPE har ca. 90 sakkyndige spesialister (leger, tannleger og sykepleier) som sammen representerer mer enn 30 kliniske spesialiteter. Våre sakkyndige spesialister er tilknyttet på deltid – de fleste gjennom avtaler. Spesialistene er faglig uavhengige. Avtalene regulerer blant annet tjenestevolum og timehonorar, og er inngått etter anbud i tråd med gjeldende anskaffelsesregelverk.

Spesialiteter og behov

Flere av avtalene våre utløper i 2020, og vi har behov for å erstatte disse med nye. I enkelte spesialiteter kunngjøres også ny kapasitet og/eller nye avtaler, blant annet i barnesykdommer, radiologi, plastikkirurgi, nevrologi, ortopedisk kirurgi og psykiatri.

  • Se nærmere oversikt over spesialiteter og behov i boksen til høyre.

Konkurransen gjennomføres elektronisk. Nærmere informasjon om oppdragene, avtalene og framgangsmåten framgår av konkurransedokumentene, som er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN (se veiledning nedenfor).

  • Tilbudsfrist er onsdag 20. november 2019 kl. 12.00

Lurer du på noe?

Har du spørsmål kan du rette de til:

Spørsmål knyttet Anskaffelsesprosessen:

  • Innleid konsulent, Geir Tore Gaukerud. Telefon: (+47) 901 91 450

Spørsmål om NPE og spørsmål knyttet til oppdrag og organisering:

  • Fagsjef sakkyndighet, Mads Morten Nøjd. Telefon: (+47) 22 99 44 48.
  • Koordinator sakkyndighet, Gro Marie Haugen. Telefon (+47) 22 99 46 90

Det kan også sendes inn spørsmål skriftlig via Tendsign etter registrering i systemet (se nedenfor for beskrivelse av hvordan man registrerer).

Innlevering av tilbud i Tendsign krever at tilbyderen har organisasjonsnummer. Interessenter som ikke allerede har registrert virksomhet med organisasjonsnummer bes ta direkte kontakt med Tensign for å få hjelp med registrering og tilbudsinnlevering. Se kontaktinformasjon i boksen til høyre.

Slik får du tilgang til anbudsdokumentene

Konkurransen er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN. Se lenke i boksen til høyre.

For å få tilgang til konkurransedokumentene gjør du følgende:

  • Klikk på den blå knappen «Meld interesse» øverst til venstre
  • Velg «Continue» i meldingen som kommer opp.

Du blir da ledet til Tendsign, som er vårt konkurransegjennomføringsverktøy.

Klikk på den oransje knappen «Opprett gratis konto» nederst i skjermbildet, og legg inn den informasjon som forespørres. Når registreringen er fullført vil du bli ledet til konkurransens hjemmeside.

Konkurransegrunnlagene ligger under fanen «Grunnlag», hvorfra dokumentene kan lastes ned ved å klikke på «Samtlige vedlagte dokumenter» til høyre over dokumentoversikten. Tilbud leveres elektronisk ved å fylle ut informasjon og laste opp utfylte dokumenter i fanen «Opprett tilbud».

Det er viktig å lese nøye gjennom alle konkurransedokumentene.