Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. February 2023

Statistikken vår finner du som nedlastbare pdf-filer i oversikten under. Vi har samlet all statistikk i ett pdf-dokument, og delt statistikken inn i enkelttema.

Detaljert statistikk over koronavaksinesakene ligger som enkelttema.

All statistikk

Statistikken er oppdatert til og med 2022.

Koronavaksine

Statistikken over koronasaker oppdateres normalt etter hver måned.