Vedtak - type sak

Print Bokmål | Nynorsk | 24. January 2021

 
    2019        2020    
Type behandlingssted Medhold Avslag Totalt Medholds% Medhold Avslag Totalt Medholds%
Helse Nord RHF 116 275 391 30 % 140 247 387 36 %
Helse Midt-Norge RHF 131 331 462 28 % 124 279 403 31 %
Helse Vest RHF 180 457 637 28 % 176 436 612 29 %
Helse Sør-Øst RHF 493 1372 1865 26 % 511 1290 1801 28 %
Primærhelsetjenesten 166 574 740 22 % 156 513 669 23 %
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 51 133 184 28 % 58 128 186 31 %
Offentlig tannhelsetjeneste 20 40 60 33 % 23 31 54 43 %
Privat helsetjeneste 314 356 670 47 % 282 391 673 42 %
Legemiddelsaker 1 62 63 2 % 1 43 44 2 %
Annet 9 77 86 10 % 10 78 88 11 %
Totalt 1481 3677 5158 29 % 1481 3436 4917 30 %

Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet og saker som er uavklart.