Statistikkportal for helsepersonell

Som et tilbud til de som jobber i helsetjenesten har vi laget en statistikkportal for pasientskadesaker. Her finner du oppdaterte tall for ditt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak, og nøkkeltall for hele landet.

Print Bokmål | Nynorsk | 8. January 2021

Inne på portalen vil du finne nøkkeltall for hele landet, og tall for eget regionalt helseforetak på disse områdene:

  • mottatte saker
  • medhold og avslag
  • utbetalinger
  • medisinsk område
  • egenandeler

Tallene oppdateres daglig og kan tas ut per måned, kvartal eller for hele år, og vises både i tabeller og med en grafisk presentasjon.

Hvordan logger jeg meg på?

For å komme inn på statistikkportalen til NPE trenger du å opprette en bruker, slik at du får brukernavn og passord. Hver gang du logger deg på, får du også en ny sekssiffret sikkerhetskode (OTP-kode) tilsendt på e-postadressen din, som du må taste inn for å logge deg på (lik det man har på nettbanker). Som regel får du denne koden med en gang, men det kan ta ett minutt eller to i noen tilfeller.

Hvem kan bruke portalen?

Det er kun personer som har epostadresse fra et sykehus, et helseforetak eller et regionalt helseforetak som har tilgang til statistikkportalen.

Hvis du har problemer med å opprette en bruker eller logge deg på, er det bare å ta kontakt med brukerstøtte i NPE. E-postadresse finner du i boksen til høyre under "kontakt oss"