Oppstart av privat helsetjeneste i andre halvår

Her finner du en oversikt over hva du trenger å gjøre ved innmelding for 2. halvår.

Print Bokmål | Nynorsk | 9. July 2021

Ved oppstart 2. halvår, etter 1. juli, betales halvt tilskudd.

Innmelding skal sendes senest en uke etter at virksomheten begynner å yte helsehjelp.

Hvordan beregne antall årsverk

Det er den gjennomsnittlige sysselsettingen gjennom kalenderåret for virksomheten som skal meldes inn. Normalt skal en sysselsatt i 100 prosent stilling registreres med 1,0 årsverk hvis man jobber hele kalenderåret.

Her følger noen eksempler som viser hvordan du regner ut årsverk ved oppstart 2. halvår.

Eksempel 1: oppstart 1. juli i 100 % stilling

Hvis du planlegger å jobbe i 100 prosent stilling gjøres registreringen på følgende måte:

Jobber 6 av 12 måneder for 2021: ((6 mnd. / 12 mnd.) * 100 % stilling)) = 0,5 årsverk

 

Eksempel 2: Oppstart 1. juli i 50 % stilling

Hvis du planlegger å jobbe i 50 prosent stilling, gjøres registreringen på følgende måte:

Jobber 6 av 12 måneder for 2021: ((6 mnd. / 12 mnd.) * 50 % stilling)) = 0,25 årsverk

 

Eksempel 3: Oppstart 1. oktober i 100 % stilling

Hvis du planlegger å jobbe i 100 prosent stilling, gjøres registreringen på følgende måte:

Jobber 3 av 12 måneder for 2021: ((3 mnd. / 12 mnd.) * 100 % stilling)) = 0,25 årsverk

 

Eksempel 4: Oppstart 1. oktober i 50 % stilling

Hvis du planlegger å jobbe i 50 prosent stilling, gjøres registreringen på følgende måte:

Jobber 3 av 12 måneder for 2021: ((3 mnd. / 12 mnd.) * 50 % stilling)) = 0,13 årsverk

Årsverket som er meldt innværende år må oppdateres neste år, slik at det gjelder for hele kalenderåret. Dette må gjøres innen den årlige meldefristen 1. februar.

Du melder deg inn ved å gå til Altinn.

Er du usikker på hvor mye du skal jobbe?

Om du ikke vet hvor mye du kommer til å jobbe, så må du estimere dette så godt du kan. Start gjerne lavt og oppdater så raskt du vet mer om hvor mye du kommer til å jobbe.