Sjekk om du har meldeplikt til NPE

Ved å svare på noen enkle spørsmål her, kan du få en pekepinn på om du har melde- og tilskuddsplikt til NPE.

Tilskuddsplikten

Du kan lese mer om melde- og tilskuddsplikten på våre nettsider. Her finner du informasjon om alt fra innmelding og oppdatering, priser og faktura, kollektivavtaler - og mer.

> Tilskuddsplikten

Print Bokmål | Nynorsk | 17. September 2019

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten har meldeplikt, og skal betale tilskudd til, NPE.

Når du gjennomfører denne sjekken, vil du få svar på om du må betale tilskudd til NPE.

Det tar rundt 5-7 minutter å gjennomføre sjekken.

>Start sjekken