Rapport for privat helsetjeneste

Her finner du rapporter med statistikk for privat helsetjeneste til og med 2017. I disse rapportene ser vi på pasientskadesaker fra denne sektoren og går nærmere inn på nøkkeltallene.

Print Bokmål | Nynorsk | 20. February 2020

Gjennom denne rapporten ønsker vi å gi et bilde av hvilken type saker vi mottar og behandler, og hvorfor vi har konkludert med medhold i 38 prosent av erstatningskravene. Vi har tatt med anonymiserte eksempler for å gi et bedre bilde av sakene vi behandler og hvordan vi vurderer dem.

Vi håper at rapporten gir inspirasjon til forbedringsarbeidet i den private helsetjenesten. 

Les rapporten for 2009-2017 her (pdf)