/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskadeloven2_320.jpg

Pasientskadeloven og forskrifter

This webpage is not available in English.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_320.jpg

Transitional rules

P. 21 of The Act on Patient Injury Compensation (pasientskadeloven) refers to transitional rules in relation to liability for patient injuries sustained before the legislation came into force in 2003, (2009 for the private health service). NPE wil...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_320.jpg

Midlertidige regler

Her finner du midlertidige regler for skader som har skjedd før pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/lovbok_320.jpg

Foreldelsesloven

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.