Sju har søkt erstatning etter koronavaksine

Sakene gjelder bivirkninger av forskjellig alvorlighetsgrad. Det spenner fra hodepine, smerter og svimmelhet til blodpropp og dødsfall.

Print Bokmål | Nynorsk | 21. April 2021

- Til nå har seks kvinner og en mann søkt om erstatning etter å ha tatt koronavaksine. De er mellom 40 og 89 år. Tre av dem døde og der søker de etterlatte om erstatning, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning.

Bivirkninger

En av erstatningssøkerne fikk AstraZeneca-vaksinen og en annen BioNTech/Pfizer. I de fem andre sakene er det ennå ikke avklart hvilken vaksine som ble brukt.

- De beskriver bivirkninger som svimmelhet, hodepine, smerter, blodpropp og psykisk belastning etter å ha tatt koronavaksine, sier Jørstad.  

Koronavaksinene inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. For å ha rett til erstatning må koronavaksinen kunne være årsak til skaden, samtidig som det ikke finnes én eller flere andre mer sannsynlige årsaker. Det er videre et krav at erstatningssøkeren har blitt rammet av en varig skade av et visst omfang.

Risiko for bivirkninger

Alle vaksiner har risiko for bivirkninger. De fleste bivirkningene etter koronavaksinene er milde og går over i løpet av kort tid. Slike forbigående bivirkninger vil som oftest ikke gi rett til erstatning fordi kravet til økonomisk tap eller varig skade ikke er oppfylt.

Les mer om bivirkninger på Legemiddelverkets nettsider.

- Det er viktig at alle som tror de har fått en skade etter å ha fått koronavaksine kjenner til muligheten til å søke erstatning. Noen av sakene vil være enkle å behandle, mens andre vil være mer krevende. Vi er uansett opptatt av å gi erstatningssøkerne svar så snart som mulig, sier Jørstad.

Les mer om hvordan du søker erstatning her.

Les mer om beregning av erstatning her:

Hva dekker erstatningen?   

Slik beregner vi erstatningen din