Sykehuspasienter kan ha rett til erstatning ved koronasmitte uten å vite det

Pasienter som var innlagt for helt andre lidelser har blitt smittet med korona på sykehus. Noen av dem har gått bort.

Print Bokmål | Nynorsk | 28. January 2021

Av direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Mange fulgte oppfordringen da vi gikk ut med informasjon om at etterlatte kan ha krav på erstatning etter koronadødsfall på sykehjem. Men også sykehuspasienter kan ha rett til erstatning ved koronasmitte uten å vite det.

Les mer: Ofte stilte spørsmål – erstatning etter korona

Under pandemien har det vært mye oppmerksomhet rundt virusspredning hjemme, på private arrangementer og i helse- og omsorgsinstitusjoner. I det siste har det vært et økende søkelys på at også sykehuspasienter rammes.

Koronasmitte kan overføres fra blant annet helsepersonell, andre pasienter og gjennom medisinsk utstyr. Mange er trolig ikke klar over at de har rett til erstatning når dette skjer.  

Erstatning også til etterlatte

Erstatningen skal dekke blant annet inntektstap og varige mén pasienter får i forbindelse med å ha blitt smittet. Ved dødsfall dekker vi utgifter til begravelse og eventuelt også for tap av forsørger. 

Les mer: Hva dekker erstatningen?

For dette er klart: Pasienter eller deres etterlatte har rett til erstatning.  Forutsetningen er at det er sannsynlig at pasienten ble smittet på sykehus og at dødsfallet henger sammen med smitten.

Det er ikke nødvendig å bevise at sykehuset ikke har fulgt retningslinjene eller ikke hadde gode nok smittevernfaglige tiltak. Terskelen for å bli tilkjent erstatning er lavere ved koronasmitte enn ved blant annet feilbehandling på sykehus.

Smittekilder på sykehus

Antall erstatningskrav til nå er lave. Det indikerer at norske sykehus har vært flinke til å unngå smitte av pasienter under opphold på sykehus og at det i all hovedsak er trygt å være innlagt på sykehus i Norge. Samtidig kan det være flere – både pasienter og etterlatte - som ikke har søkt om erstatning ennå fordi rettighetene deres ikke er godt nok kjent.

Til nå har 75 personer søkt om erstatning på grunn av korona. De fleste kommer fra etterlatte etter pasienter og beboere som døde etter å ha blitt smittet med korona på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

De etterlatte tok kontakt med oss etter at media fortalte om retten til å få erstatning.  Det viser hvor viktig det er å nå ut med informasjon – også til pasienter på sykehus.

Les mer: Søke erstatning?