Fødsel - skade på barnet - avslag

Et barn fikk påvist en lett hjerneskade. Foreldrene mente at hjerneskaden kunne vært unngått hvis moren hadde blitt forløst tidligere, og søkte om erstatning. Vi vurderte saken og barnet fikk ikke medhold.

CTG (cardiotokografi)

En måte å registrere barnets hjerteslag under fødselen. Det er vanlig å teste barnets hjerteslag med CTG, samtidig med rieaktiviteten. Testen gir et godt bilde av barnets tilstand i øyeblikket, og av barnets ressurser til å takle fødselen. Blir barnet stresset, kan fosterlyden registreres flere ganger, eller fødselen overvåkes kontinuerlig med CTG.

Apgar score

En poengskala fra 0 til 10. Brukes til å vurdere barnets vitale tilstand rett etter fødselen, etter fem, og ofte etter ti minutter. Tilstanden vurderes på fem områder, hvert fra 0 til 2 poeng: Hjertefrekvens, respirasjon, muskeltonus, reaksjon og hudfarge. Score 3 eller dårligere tyder på et kritisk sykt barn. 7 eller bedre er over normalt.

Print Bokmål | Nynorsk | 8. January 2018

Mor ble innlagt med rier en uke før termin. Fosteret ble overvåket med CTG som hele tiden viste at det hadde det bra. Etter hvert ble framgangen i fødselen langsom, og moren ble forløst med sugekopp etter at hun hadde trykket i over en time. Blodprøver fra navlesnoren viste ingen tegn til surstoffmangel under fødselen, og barnet var sprekt. Apgar score var 9-9-9 etter henholdsvis 1, 5 og 10 minutter. Barnet har senere fått diagnostisert lett cerebral parese.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer vurderte saken.

Vi mente at fødselshjelpen var i tråd med god medisinsk praksis. Det var ikke grunnlag for ytterligere undersøkelser eller keisersnitt. Vakuumforløsningen var ukomplisert, og det var ikke tegn til oksygenmangel hos barnet.

Barnet har ikke rett til erstatning.